złoto

1. Czarne złoto «węgiel kamienny»: W okresie międzywojennym głównym naszym bogactwem był węgiel kamienny. Dzisiaj wydobycie tego czarnego złota wzrosło czterokrotnie i wynosi przeszło 120 milionów ton. Jestem 7/1968.
2. Ktoś, coś (jest) jak złoto, szczere złoto «o kimś lub o czymś wysoko cenionym»: Adaś znał starego Orzyńskiego, pijaka sakramenckiego, ale majstra jak złoto... T. Różewicz, Opowiadania.
3. Ktoś, coś (jest) na wagę złota «o kimś bardzo poszukiwanym, bardzo cenionym, o czymś rzadkim, mającym wielką wartość, bardzo kosztownym»: W świecie filmu dobry producent to specjalista na wagę złota. Nieprzypadkowo Amerykańska Akademia Filmowa przyznaje Oscary także w kategorii „Najlepszy producent”. Cosm 2/2000. W PRL węgiel był na wagę złota, bo w każdej chwili zamieniał się na dewizy, których brakowało zawsze – od 1945 do 1989 r. J. Kuroń, J. Żakowski, PRL.
4. Mieć kieszenie nabite złotem «mieć dużo pieniędzy, być bardzo bogatym»
5. Złoto, nie człowiek «o człowieku odznaczającym się pozytywnymi cechami charakteru, serdecznością, uczynnością»
Coś (aż) kapie od złota zob. kapnąć.
Gorączka złota zob. gorączka 2.
Rzucać, rozrzucać, sypać złoto garściami zob. pieniądz 4.
Żyła, kopalnia złota zob. złoty 6.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • złoto — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. złocie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pierwiastek chemiczny, metal szlachetny o żółtej barwie i silnym połysku, kowalny i ciągliwy, odporny na działanie tlenu, powietrza,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • złoto — I n III, Ms. złocie, blm 1. «(Au) pierwiastek chemiczny z podgrupy miedziowców, liczba atomowa 79; metal szlachetny o barwie żółtej, miękki, kowalny, ciągliwy, odporny na działanie tlenu, powietrza, kwasów; w przyrodzie występuje rzadko,… …   Słownik języka polskiego

  • złoto- — «pierwszy człon wyrazów złożonych» a) «wskazujący na złoty odcień określanej barwy, np. złotorudy, złotobrązowy» b) «wskazujący na występowanie złota w czymś, np. złotodajny, złotonośny» c) «będący częścią przymiotnika złożonego o charakterze… …   Słownik języka polskiego

  • czarne złoto — {{/stl 13}}{{stl 7}} węgiel : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cudowny dar natury, jakim jest czarne złoto. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Alfred Szklarski — He also published his books as Alfred Bronowski, Fred Garland and Alfred Murawski.BiographySzklarski was born in Chicago, Illinois, as the son of an émigré and journalist, Andrzej Szklarski, and Maria nee Markosik. He started school in Chicago… …   Wikipedia

  • Шклярский, Альфред — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Шклярский. Альфред Шклярский Alfred Szklarski …   Википедия

  • ZLOTY — Z face= EU Caron ゲOTY Unité monétaire (symbole: PLZ) de la Pologne, divisée en 100 groszy; il s’est agi jadis d’une monnaie d’or, le thaler z face= EU Caron ゥoty, créée au XVIIe siècle. C’est en 1922 que la Pologne redevenue indépendante a donné… …   Encyclopédie Universelle

  • Gold — 1. Auch das Gold will gewaschen sein. 2. Auch feines Gold schäumt im Tiegel. Auch das Gold ist nur ein Erz, sagen die Russen. (Altmann VI, 477.) Frz.: Nul or sans escume. (Leroux, I, 54.) Lat.: Auri natura non sunt splendentia pura. (Gaal, 774.)… …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

  • Stein — 1. Auch ein kleiner Stein kann tödten, wenn er recht geworfen wird. 2. Auch ein Stein verwittert, wenn er lange genug liegt. Dem Zahn der Zeit widersteht nichts. Lat.: Ferreus assiduo consumitur annulus usu. (Ovid.) (Philippi, I, 154.) 3. Auf dem …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

  • Marek Kondrat — (b. 18 October 1950 in Kraków) – Polish TV, film and theatrical actor, director. In 2007 he planned to revolutionize the Polish domestic wine market by introducing Winarium wine stores in every city with a population of over 100,000.[1] …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.